Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

Perhettä- ja perintöä koskevat lakiasiat

Avioehdot, ositukset, lahjakirjat, testamentit, perukirjat sekä muut

perhe- ja perintöoikeuden alan asiat

 

Vaikka lainsäädäntö määrittää tietyt perusperiaatteet, useat varallisuusoikeudelliset seikat ovat sopimuksin ja määräyksin toteutettavissa halutulla tavalla. Avioehdolla puolisot saattavat varautua esim. puolison liiketoimien vaikutuksiin perheen taloudelle. Avioeron sattuessa on tärkeää sopia ja laatia asiantuntevasti niin lapsen kuin mahdollisesti myös entisen puolison elatusta koskevat asiakirjat ja osituskirja. Asiantuntevasti tehty testamentti toteuttaa tekijöidensä tahtoa ilman tarpeetonta myöhempää riitelyä. Testamentin ohessa myös lahjakirjoin ja kauppakirjoin voi vaikuttaa omaisuuden siirtoihin haluamallaan tavoin.

 

Myös perukirjan laatiminen on usein perusteltua antaa kokeneen lakimiehentehtäväksi.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Avioehto

• Osituskirja

• Elatusapusopimus

• Testamentti

• Lahjakirja

• Perukirja

• Perinnönjakokirja

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE