Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YRITYKSILLE

Yhtiö- ja sopimusoikeudelliset lakiasiat

Yrityksen perustamisasiakirjat, sopimukset ja muut asiakirjat

 

Liiketoiminnassa käytettävät sopimukset ja muut asiakirjat saattavat erimielisyystilanteissa tulkinnanvaraisina ja puutteellisina aiheuttaa ongelmia ja ikäviä yllätyksiä. Kauppakirjaan, tuotteen valmistamista, edustamista tai muuta asiaa koskevaan sopimukseen liittyvien säännösten hallinta sekä, kauppatapojen ja sopimustekstien tulkintojen osaaminen antavat parhaat edellytykset välttyä turhilta ja kalliilta sopimusriidoilta. Myös julkisiin hankintoihin liittyvien asiakirjojen laadinta ja tulkinta edellyttävät monesti asiantuntijan apua.

 

Yhteisön muodosta riippumatta sen perustaminen ja perustamisen jälkeinen toiminta on tarkoin laissa säädeltyä. Huolella ja asiantuntemuksella laaditut perustamisasiakirjat ja yhtiöjärjestys sekä osakassopimus antavat mahdollisuuden ohjata halutulla tavoin liiketoimintaa ja päätöksentekoprosessia.

Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintakaupat, osakekaupat ja ulkomaille etabloituminen edellyttävät onnistuakseen huolella laaditun toimintasuunnitelman lisäksi hankkeeseen liittyvän lainsäädännön käytännön tuntemusta sekä kokemuksen tuomaa osaamista laatia toimenpiteen edellyttämät asiakirjat sekä ohjeistuksen muista huomioitavista velvoitteista.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Yhtiön perustamisasiakirjat

• Julkisen hankinnan asiakirjat ja menettely

• Osakassopimukset, salassapitosopimukset

• Optio – yms. kannustinjärjestelmien dokumentaatio

• Osake- ja liiketoimintakaupan asiakirjat

• Yhteistyö-, valmistus-, lisenssi-,, edustus-, toimitus-, ym. sopimukset ehtoineen

* Sopimusriidoissa avustaminen

* Oikeudenkäynnissä ja välimiesmenettelyssä avustaminen

 

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE