Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

 

Vahingonkorvausasiat

Korvausvaateiden valmistelu sekä esitettyjen vaateiden arviointi

Vahingonkorvauksia koskevia vaateita liittyy niin omaisuus- kuin henkilövahinkoihin. Asian arviointiin vaikuttaa lukuisia seikkoja mm. riippuen millaisissa oikeudellisissa olosuhteissa vahinko on tapahtunut. Mikäli vahinko on syntynyt sopimussuhteessa olevien kesken eikä sopimussuhteen ulkopuolella, sillä on merkitystä korvausperustetta harkittaessa. Korvausperiaatteet näiden ryhmien kesken ovat erilaiset. Merkityksellistä on myös miten vahinkoa kärsinyt on menetellyt vahingon minimoimiseksi yms. Menestyäkseen vahingonkorvausta koskevassa asiassa lakimiehen tulee tietää ja tunnistaa vaateita esitettäessä arviointiin vaikuttavat oikeudelliset kriteerit ja toimia oikea-aikaisesti.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat vahingonkorvausvaateet

• Työsopimusriitoihin liittyneet vahingonkorvausvaateet

• Muihin sopimuksiin ja toimiin perustuneet vahingonkorvausvaateet

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE