Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

Työsopimusta ja työsuhdetta

koskevat lakiasiat

Työntekijän avustaminen työsuhderiidan selvittelyssä ja oikeudenkäynnissä

 

Työsopimuksen ehdoista keskusteltaessa on syytä huolella paneutua sovittaviin asioihin. Työsopimusta tai työsuhdetta koskevassa riitatilanteessa on syytä ottaa ajoissa yhteys sellaiseen lakimieheen, joka  osaa ja ymmärtää aihetta koskevien lakien kokonaisuuden. Lisäksi tulee tuntea lakien soveltamista ohjaava oikeuskäytäntö.

 

Työskentelyni työnantajaliitossa lainopillisena asiamiehenä on antanut minulle  vankan osaamisen ja kokemuspohjan auttaakseni päämieheni työsuhdetta tai työsopimusta koskevien asioiden sovinnollista selvittämistä. Mikäli on syytä epäillä, että työsuhde on irtisanottu perusteettomasti tai työnantajan arvioidaan menetelleen muutoin laittomasti, eikä neuvottelut ole johtaneet haluttuun tulokseen, asian oikeuskäsittely on syytä antaa kokeneen lakimiehen hoidettavaksi.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Työsopimuksen ehtojen sitovuuden tarkistus

• Työsuhteen ehtojen muutokset

• Kilpailu- ja salassapitosopimusten perusteiden selvittäminen

• Irtisanomis-, tai purkuperusteen  laillisuuden arviointi

• Työnantajan menettelystä tai  työsuhteen päättämisperusteen puutteesta

   johtuvat korvaus- ja/hyvitysvaateet

• Erimielisyysneuvotteluissa ja oikeudenkäynnissä avustaminen

• Avustaminen epäillyssä työsyrjintätilanteessa tai muussa epäillyssä työrikoksessa

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE