Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YRITYKSILLE

Työsopimus- ja työsuhteen lakiasiat

 

Henkilöstöön liittyvien muutostoimien ( rekrytoinnit, irtisanomistilanteet, työsuhteen purku, lomautukset, liikkeenluovutustilanteet ym.) onnistunut toteutus edellyttää useiden työsuhteisiin liittyvien lakien syvällistä osaamista ja  lakien tulkintaa ohjaavan oikeuskäytännön vankkaa tuntemusta. Samoin on tiedettävä oikeat menettelytavat turhien työsuhderiitojen välttämiseksi.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• työnantajan ohjeistus (yt-menettely ym.) ja erilaisten asiakirjojen laadinta

  (työsopimuksen sisältö, irtisanomisilmoitus, lomautus, kilpailukielto,

  salassapito, varoitus)

 • työsopimuksiin liittyvien palkitsemisjärjestelmien sisällön

   oikeellisuuden tarkistaminen

• optiojärjestelmän edellyttämät asiakirjat

• johtajasopimukset

• ohjeistus, avustaminen ja asiakirjojen tuottaminen yrityksen muutostilanteissa:

   organisaatiomuutokset, toiminnan laajentaminen/supistaminen,

    liikkeenluovutustilanteet ym.; yt-menettely

• avustaminen työsuhteen päättymistilanteissa (irtisanominen, purku,

   purkautuminen, koeaika) , erimielisyysneuvotteluissa sekä

 • avustaminen mahdollisessa oikeudenkäynnissä

 

 

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE