Lakiasiat

Lakiasiat

TOIMISTON TAUSTA

Olen palvellut asiakkaitani vuodesta 1994 lähtien. Toimistoni sijaitsee Espoon Olarissa. Päämiehet ovat pääasiassa pääkaupunkiseudulta, kaukaisimmat asiakkaat Oulussa ja Rovaniemellä. Asiantuntemukseni olen hankkinut hoitaessani toimeksiantoja yli

20 vuotta ja sitä ennen toimiessani merkittävien suomalaisten yritysten palveluksessa, sekä lisäksi Metallin työnantajaliitossa ja Kilpailuvirastossa.

 

KOULUTUS JA MUU PÄTEVÖITYMINEN

• Oikeustieteen kandidaatti, HY -81

• Varatuomari, Kuusamon tuomiokunta -82

• Oikeusministeriön alaisen oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämä lupa

   toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana v. 2013- ( toiminnan muututtua

   luvanvaraiseksi)

• Helsingin Kauppakorkeakoulu/JOKO-36 -91

• Lukuisia ammatillisia kursseja kotimaassa; JTO, Fintra , ulkomailla mm. Georgetown

   University, Washinton D.C

• Luentoja Fintrassa ja Spinnossa liikejuridiikkaan liittyvistä aiheista

• Lainopillista konsultaatiota Suomen Yrittäjien jäsenistölle

• Perehtynyt SEA- alueen liikejuridiikkaan, (erityisesti ulkomaisen investoijan

   etabloitumisvaihtoehdot, Malesia ,Kuala Lumpur -98

 

JULKAISUT

Venäjän työoikeus, uusittu painos II. toim. Työministeriö 1997

 

TYÖKOKEMUS

1994 -Lakiasiaintoimisto Heikki Malinen omistaja, päälakimies

1991-1994 Oy Silja Line Ab henkilöstöjohtaja

1988- 1991 Rak.toimisto A. Puolimatka Oy (nyk.NCC) henkilöstöpäällikkö

1985- 1988 Metalliteollisuuden työnantajaliitto lainopillinen asiamies

1982- 1985 Kilpailuasiamiehen toimisto ylitarkastaja

1981- 1982 Kuusamon tuomiokunta tuomioistuinharjoittelu

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE