Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

 

Perhettä- ja perintöä koskevat lakiasiat

Avioehto, testamentti, ositus, lahjakirja, perukirja, perinnönjakokirja sekä

muut perhe- ja perintöoikeuden alan asiat

 

Vaikka lainsäädäntö määrittää tietyt perusperiaatteet, useat varallisuusoikeudelliset seikat ovat sopimuksin ja määräyksin toteutettavissa halutulla tavalla. Avioehdolla puolisot saattavat sopia avio-oikeudesta usealla eri tavalla. Testamentilla voi täydentää avioehtoa ja vanhemmat saattavat testamenttimääräyksin varmistaa omaisuuden säilyvän suvussa. Testamentin ohella myös lahjakirjan avulla saattaa omaisuuden siirtoihin vaikuttaa haluamallaan tavalla. Mikäli ette ole varmoja millainen ratkaisu teidän tapauksessanne olisi järkevin, on syytä selvittää asiaa alan ammattilaisen avulla.

 

Avioeron sattuessa on tärkeää sopia ja laatia asiantuntevasti niin lapsen kuin mahdollisesti myös puolison elatusta koskevat asiakirjat ja sopia omaisuuden jaosta osituskirjalla tai laatia omaisuuden erottelukirja.

Myös perukirjan ja perinnönjakokirjan laatiminen on usein perusteltua antaa kokeneen lakimiehen tehtäväksi.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Avioehto

• Osituskirja

• Elatusapusopimus

• Testamentti

• Lahjakirja

• Perukirja

• Perinnönjakokirja

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE