Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YRITYKSILLE

Oikeudenkäynnit,

välimiesmenettely ja riitojen ratkaisu

Avustaminen riitatilanteissa

 

Riitojen ratkaiseminen prosessina ei tarkoita oikeudenkäyntiä, mutta saattaa huonon lakimiehen hoitamana sellaiseen johtaa. Onnistuneen lopputuloksen perusedellytyksiä ovat lakimiehen oikea asenne ja kyky ymmärtää asiakokonaisuuksia riippumatta siitä, onko riitatilanne neuvotteluvaiheessa vai edennyt oikeuteen tai välimiesmenettelyyn.

 

Pelkkä tietoisuus oikeassa olemisesta ei riitä tavoitteen saavuttamiseksi. Vankkaan osaamiseen kuuluu myös kyky kuunnella riitatilanteessa vastapuolta ja tunnistaa olennaiset asiat epäolennaisesta sekä vastapuolen heikkoudet. Vuorovaikutustaidoilla on yllättävän suuri merkitys haluttuun tavoitteeseen pääsemisessä.

 

Hyvä lakimies osaa antaa päämiehelleen perustellun ja realistisen arvion oikeudenkäyntiin liittyvistä prosessi- ja kuluriskeistä eri vaihtoehtoihin liittyen. Monesti laihakin sopu on parempi kuin oikeudenkäyntiin liittyvä kuluriski ja epävarmuus lopputuloksesta. Minulla on vankka osaaminen erimielisyyksien ja riitojen ratkaisusta sovinnollisesti, sekä oikeudenkäynneistä.

 

Yhteydenotto asiantuntijaan viipymättä riitatilanteen synnyttyä minimoi vahinkoja ja kuluja. Yhteydenotto ei vielä maksa mitään. Asian lykkääminen yleensä maksaa.

 

 

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE