Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YRITYKSILLE

Kilpailuoikeus

Kielletyt ja sallitut kilpailunrajoitukset

 

Euroopan yhdentyminen on tuonut Euroopan Unionia koskevan Yhteisön ylikansallisen normiston suoraan suomalaiseen yritykseen sovellettavaksi. Erityisesti tällä on vaikutusta yritysten kilpailuoikeudelliseen asemaan tiukentaen yrityskauppoihin, julkisiin hankintoihin ja sopimusjärjestelyihin liittyviä edellytyksiä. Kilpailulainsäädäntö ja kiellettyjen kilpailunrajoitusten taloudellinen merkitys on syytä tiedostaa liiketoimintatapoja linjattaessa.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Avustaminen määräävää asemaa koskevan (epäilty kilpailunrajoitus)

  selvityspyynnön laatimisessa EU:n kilpailuvirastolle

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE