Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YRITYKSILLE

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden lakiasiat

 

Kiinteistö- ja asuntoyhtiössä ilmenevien erimielisyyksien selvittämisessä ulkopuolisen kokeneen lakimiehen käyttäminen jo varhaisessa vaiheessa edesauttaa välttämään turhia riitoja. Konsultoin tarvittaessa yhtiön hallitusta, huoltoyhtiötä, kiinteistöyhtiötä, isännöitsijää tai osakkeenomistajaa ja avustan tarvittaessa yhtiökokouksessa sekä moitekanneasiassa, yhtiöjärjestyksen muuttamista tai huoneiston haltuunottoa koskevassa asiassa .

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• yhtiöjärjestyksen muutokset

• asunnon haltuunotto yhtiölle

• naapuruussuhderiidat

• yhteisomistusriidat ja yhteisomistuksen purkaminen

 

 

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE