Lakiasiat

Lakiasiat

 

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

Asunto- ja omakotikaupan lakiasiat

Avustaminen asuntokauppaa sekä omakotikauppaa koskevissa riidoissa, yhteisomistusriidat, ja niistä johtuvat oikeudenkäynnit

 

Kiinteistö- ja asuntokaupat ovat taloudelliselta arvoltaan merkittäviä, joten niihin liittyvien asiakirjojen, muidenkin kuin kauppakirjan laadintaan on syytä paneutua huolella ja antaa niiden laadinta tai sisällön tarkastaminen kokeneen lakimiehen tehtäväksi. Kaupan kohteessa ilmenevät virheet, kuten valitettavan yleiset kosteus- ja homevauriot ja niistä johtuvat riidat edellyttävät oikea-aikaista ja asiantuntevaa reagointia, jotta oikeudenmenetyksiä vältetään. Sanottu koskee myös omakotirakentamista ja urakkariitoja. Korvauskäytännön tuntemus edesauttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista pitkän ja lopputulokseltaan epävarman oikeusprosessin sijaan.

 

Vapaa-ajan asuntoihin liittyy monesti yhteisomistus. Vaikka yhteisomistusta on säädelty omassa laissaan, yhteisomistusta koskevat pelisäännöt kannattaa sopia  halutulla tavoin osaavan lakimiehen avustuksella vielä kun riitoja ei ole näköpiirissä.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Kauppakirjojen laadinta /tarkastus

• Vuokra-, rasite-, hallinnanjako- ja yhteisomistussopimukset

• Kiinteistökaupan virheet ja korvausvaateet

• Asuntokaupan virheistä johtuvat korvausvaateet

• Avustaminen pienurakkariidassa

• Oikeudenkäynnit, Kuluttajavalituslautakunta

• Asunto-osakeyhtiön ja sen edustajien vastuu vahingosta

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE